Kursy

Gold SU-JOK – Leczenie strumieniami energii – metafizyczne

Metafizyka jest to nauka łącząca  zjawiska fizyczne z duchowymi. Świat widzialny z niewidzialnym. Tłumaczy różne prawa i zależności istniejące między nimi. W pierwszej części kursu mieliśmy możliwość dostrzec swego rodzaju odwzorowanie tego co dzieje się w ciele- na dłoni. Problemy organu uwidaczniały się  na niej w ściśle określonym miejscu. Poznaliśmy więc dodatkową rolę pełnioną przez dłonie. Warto …

Gold SU-JOK – Leczenie strumieniami energii – metafizyczne Read More »

SU-JOK – Egzamin

Pytań jest 100. Aby zaliczyć test, należy mieć co najmniej 70 prawidłowych odpowiedzi. Czas na odpowiedzi jest nieograniczony.

SU-JOK – Leczenie strumieniami energii – metafizyczne

Metafizyka jest to nauka łącząca  zjawiska fizyczne z duchowymi. Świat widzialny z niewidzialnym. Tłumaczy różne prawa i zależności istniejące między nimi. W pierwszej części kursu mieliśmy możliwość dostrzec swego rodzaju odwzorowanie tego co dzieje się w ciele- na dłoni. Problemy organu uwidaczniały się  na niej w ściśle określonym miejscu. Poznaliśmy więc dodatkową rolę pełnioną przez dłonie. Warto …

SU-JOK – Leczenie strumieniami energii – metafizyczne Read More »