SU-JOK – Egzamin

Current Status
Not Enrolled
Price
200 zł

Pytań jest 100. Aby zaliczyć test, należy mieć co najmniej 70 prawidłowych odpowiedzi. Czas na odpowiedzi jest nieograniczony.

Kurs zawartość