Gold SU-JOK – Leczenie strumieniami energii – metafizyczne

Current Status
Not Enrolled
Price
397 zł
Get Started
This kurs is currently closed

Metafizyka jest to nauka łącząca  zjawiska fizyczne z duchowymi. Świat widzialny z niewidzialnym. Tłumaczy różne prawa i zależności istniejące między nimi.

W pierwszej części kursu mieliśmy możliwość dostrzec swego rodzaju odwzorowanie tego co dzieje się w ciele- na dłoni. Problemy organu uwidaczniały się  na niej w ściśle określonym miejscu. Poznaliśmy więc dodatkową rolę pełnioną przez dłonie. Warto dostrzec jak ważną częścią ciała są dłonie. Małe dziecko przy ich pomocy poznaje świat, potem dorastając realizujemy swe zamierzenia działaniem własnych rąk. Chiromanci uważają, że na dłoniach mamy zapisany swój los, a przynajmniej własne talenty, możliwości i ograniczenia. Poznając standardowy system odpowiadający ciału na dłoni, zyskaliśmy specyficzny ośrodek zdrowia, często mogący zastąpić aptekę i szpital. W tej części kursu, jeszcze bardziej rozszerzymy  świadomość dotyczącą naszych dłoni, nauczymy się rzutować na dłoń system energetyczny człowieka.