Co to jest SU JOK

W tłumaczeniu z języka koreańskiego Su oznacza dłoń, Jok – stopę. Terapia Su Jok to metoda leczenia wykorzystująca dłonie i stopy.

W budowie dłoni i stopy występuje zadziwiające podobieństwo do budowy ludzkiego ciała. Przeanalizujmy niektóre cechy tego podobieństwa.

W ciele człowieka można wyodrębnić tułów i pięć wystających części – głowę z szyją i cztery kończyny. Spójrz na swoją rękę – również składa się ona z dłoni i pięciu wystających części, czyli palców.

W położeniu pionowym ciała głowa znajduje się na górze, a wszystkie kończyny skierowane są w dół. Na dłoni kciuk zwrócony jest w innym kierunku, niż pozostałe cztery palce

Rys.3. Podobieństwo dłoni do ciała pod względem ilości i kierunku wystających części

Kciuk, który składa się z dwóch paliczków, przypomina głowę i szyję. Każda z czterech kończyn ciała składa się z trzech części. Rękę można podzielić na ramię, przedramię i dłoń; nogę na udo, podudzie i stopę. Każdy z czterech palców dłoni, od drugiego po piąty, składa się z trzech paliczków

Rys.4. Podobieństwo dłoni do ciała pod względem ilości paliczków w wystających częściach

Te oznaki podobieństwa wskazują na to, że istnieje duża współzależność kciuka z głową oraz drugiego i piątego palca – z rękami, a trzeciego i czwartego – z nogami

Rys.5. Podobieństwo wystających części ciała i palców dłoni

Pośród wszystkich części ciała stopa jest najbardziej podobna do dłoni i znajduje się na drugim miejscu biorąc pod uwagę stopień podobieństwa do ciała.

Rys.6. Podobieństwo struktur kostnych dłoni i stopy

Jest ona podobna do ciała pod względem ilości wystających części, pod względem ilości paliczków i stawów oraz innych dalszych cech.

Czy jest to przypadkowe podobieństwo? Z całą pewnością nie. Takie podobieństwo świadczy o głębokich wewnętrznych korelacjach istniejących pomiędzy ciałem, dłonią i stopą, co pozwala na zrozumienie ogromnych możliwości terapii Su Jok, których doświadczyły na sobie już tysiące ludzi.