Co to jest terapia SU JOK

Od zamierzchłych czasów ludzkość posiada wiedzę o tym, że poszczególne części naszego ciała współdziałają z innymi, jak i z całym organizmem. Wykorzystywane jest to w celu diagnostyki i leczenia chorób w akupunkturze, akupresurze, nagrzewaniu, przyżeganiu punktów itd. Przypomnijmy tu przykład wykorzystania tęczówki oka do diagnostyki lub leczenia przy pomocy punktów umieszczonych na małżowinie usznej.

W ciele człowieka jest mnóstwo systemów odpowiadających, będących energoinformacyjnymi kopiami całego organizmu lub jego poszczególnych części. Są one rozmieszczone zarówno na powierzchni ciała, jak i wewnątrz każdego z narządów lub jego części i działanie ich jest podobne do działania systemu zdalnego sterowania.

Rys.1. Systemy odpowiadające różnym częściom ciała:
  1. system odpowiadający ciału na małżowinach usznych
  2. system odpowiadający ciału na mózgu
  3. system odpowiadający ciału na nosie
  4. system odpowiadający nerkom na stopie
  5. system odpowiadający ciału na nogach

Te systemy lecznicze funkcjonują w następujący sposób. W chorym narządzie lub części ciała z powodu zakłócenia cyrkulacji strumieni energetycznych powstaje swoiste zwarcie elektryczne, które generuje fale elektromagnetyczne. Te fale rozchodzą się jednocześnie po ciele we wszystkich kierunkach, a w miejscu najbardziej rezonującym z danym narządem (częścią ciała) powstają tzw. punkty odpowiadające, które są czułe na bodźce zewnętrzne i bardzo bolesne przy ucisku.

Naturalna lub sztuczna stymulacja tych punktów odpowiadających prowadzi do powstawania leczniczych fal elektromagnetycznych, docierających z powrotem do chorych obszarów i eliminujących w nim zakłócenia na poziomie energetycznym i fizycznym.

Rys.2. Dłoń jako „pilot” zdalnego sterowania ciałem

Takiego rodzaju korelacja odbywa się zgodnie z zasadą wspólnych cech, wśród których najważniejszym elementem jest podobieństwo zewnętrzne.

Występowanie cech podobieństwa pozwala na współdziałanie przedmiotów i zjawisk. Tę regułę potwierdza znana wszystkim zasada rezonansu magnetycznego, czyli łatwy kontakt nawiązuje się z tymi ludźmi, którzy myślą i czują podobnie jak my.