Duszności

Duszności związane są z brakiem powietrza. Towarzyszy im rozregulowanie częstotliwości i głębokości oddechu. Silne duszności to duszenie się.

Jeżeli został naruszony proces oddychania, to w pierwszej kolejności powinieneś zastanowić się nad następującym pytaniem: czy trudniej jest zrobić wdech czy wydech. Od tego będą uzależnione następne kroki.

Gdzie znajdują się punkty, których stymulacja pomaga przy dusznościach?

Są to punkty bolesne odpowiadające tchawicy, oskrzelom, płucom, przeponie i sercu. Najczęściej wykorzystywane są przy leczeniu punkty standardowego systemu odpowiadającego dłoni i stopy.

Jak można pomóc przy trudnym wydechu?

W tym celu stymulowane są bolesne punkty odpowiadające płucom, oskrzelom i tchawicy, w kierunku zgodnym z przepływem powietrza przy wydechu. Trudny wydech występuje przy astmie i innych chorobach płuc, którym towarzyszy duża ilość wydalanego śluzu.

Powinieneś zacząć od przeprowadzenia liniowego masażu palcami, przy pomocy pałeczki diagnostycznej, w kierunku od miejsca odpowiadającego dolnej części płuc do projekcji krtani (patrz rys. 71).

Następnie, na bolesnych punktach obszarów odpowiadających płucom i górnemu odcinkowi dróg oddechowych, umieść dowolne aplikatory powierzchniowe (rys. 73). Z naturalnych stymulatorów najlepiej jest wykorzystywać nasiona koloru zielonego lub czerwonego: nasiona grochu, soczewicy, fasoli, kaliny i in.

Jeżeli nie masz takich nasion w zasięgu ręki, to możesz pomalować obszary odpowiadające na kolor zielony lub czerwony, a następnie wykorzystać dowolne posiadane nasiona. Nasiona ustawiane są na najbardziej bolesnych punktach odpowiadających lub na całym obszarze odpowiadającym płucom. Należy na nie co jakiś czas uciskać. Nasiona pozostawia się w punktach odpowiadających na dobę, po czym wymienia się je na nowe.

Jeżeli na obszarach odpowiadających umieścisz nasiona, liście, gałązki roślin lub długie magnesy, tak aby strumień energii był skierowany od punktu odpowiadającego płucom do punktu odpowiadającego tchawicy – będzie to sprzyjało wydalaniu śluzu, a zarazem usprawni i polepszy wydech (rys. 74).

Rys. 73. Stymulacja bolesnych punktów odpowiadających oskrzelom, przy pomocy gwiazdek metalowych, przy dusznościach
Rys. 74. Leczenie przy pomocy długich magnesów przy trudnym wydechu

W celu polepszenia wydalania gęstego śluzu, powinieneś najbardziej bolesne punkty odpowiadające płucom, ogrzewać minimoksami lub piołunowym cygarem (rys. 75). Jeżeli zapach dymu piołunowego jest trudny do zniesienia lub występuje alergia na piołun, nie powinno się stosować tego sposobu leczenia.

Rys. 75. Ogrzewanie obszaru odpowiadającego płucom, w celu lepszego wydalania śluzu: A – piołunowym cygarem, B – minimoksą

Przy ostrych dusznościach powinieneś palcem wykonywać masaż obszaru odpowiadającego górnej linii przepony w standardowym układzie odpowiadającym (rys. 76). Dla długiej stymulacji punktów odpowiadających przeponie, możesz zastosować inny sposób leczenia: w systemie “owada” załóż na środkowy staw palca, odpowiadający przeponie, cienką gumkę (tzw. “recepturkę”), a następnie gwałtownym ruchem zdejmij ją z palca. Tę czynność należy powtarzać wielokrotnie w ciągu 5-10 minut, zmieniając przy tym palce (rys. 77).

Rys. 76. Masaż wykonywany palcami, na obszarze odpowiadającym przeponie na dłoni, przy ostrych dusznościach
Rys. 77. Stymulacja przy pomocy gumki elastycznej obszaru odpowiadającego przeponie, w systemie “owada”, przy ostrych dusznościach

Jak można pomóc przy trudnym wdechu?

Oddychanie z problemami przy wdechu spotyka się najczęściej w chorobach serca. W celu jego regulacji, stymuluj punkty odpowiadające sercu i wykonaj masaż wspomagający przepływ powietrza drogami oddechowymi do płuc.

Masaż punktów odpowiadających sercu wykonuje się przy pomocy pałeczki diagnostycznej lub palcami (kciukiem lub drugim i trzecim palcem), uciskając przy tym rytmicznie punkty odpowiadające, z częstotliwością około 60 ucisków na minutę, w ciągu 5-10 minut (rys. 78).

Rys. 78. Masaż palcami obszaru odpowiadającego sercu, przy trudnym wdechu

Po wykonanym masażu, ogrzewaj obszary odpowiadające sercu moksą, a następnie na punktach umieść dowolne stymulatory: gwiazdki, magnesy, kulki lub nasiona. Dobrze jest wykorzystać nasiona dyni, kabaczków, agrestu albo arbuza (rys. 79).

Rys. 79. Aplikacja nasion na obszary odpowiadające sercu na dłoni, przy trudnym wdechu

W celu polepszenia wdechu wykonaj masaż liniowy, w kierunku od obszaru odpowiadającego nosowi do obszarów odpowiadających tchawicy, głównym oskrzelom i płucom. Masaż taki wykonuje się przy pomocy pałeczki diagnostycznej lub pałeczki z zamocowanym wałeczkiem, przez 5-15 minut (rys. 80).

Rys. 80. Masaż liniowy wykonywany palcem, usprawniający wdech

Następnie na obszarze opowiadającym tchawicy i oskrzelom możesz umieścić nasiona w taki sposób, aby kierunek ich strumieni energetycznych był zgodny z kierunkiem przepływu powietrza w drogach oddechowych przy wdechu (rys. 81). Wykorzystuje się tu nasiona gruszy, winogron, ogórków, kabaczków, pszenicy, pestki jabłek i in. Nasiona pozostaw na obszarach odpowiadających na dobę, po czym – w razie konieczności powtórzenia zabiegu – wymień je na nowe.

U pacjentów skarżących się na duszności, z chorobami serca, często występują obrzęki nóg. Dla poprawienia oddechu, chorym tym powinieneś stymulować również punkty odpowiadające nerkom. Na obszarach odpowiadających nerkom umieść nasiona arbuza, melona, bobu lub fasoli (rys. 82). Dobrze jest wykorzystać kawałki bursztynu.

Rys. 81. Terapia nasionami przy trudnym wdechu
Rys. 82. Stymulacja obszarów odpowiadających nerkom nasionami fasoli, przy dusznościach