Gdzie znajdują się punkty odpowiadające narządom wewnętrznym i poszczególnym częściom ciała

Paliczki dużych palców dłoni i stóp, na których znajdują się paznokcie (drugi człon palca) odpowiadają głowie człowieka. Na powierzchni Yin znajdują się obszary odpowiadające twarzy, a na powierzchni Yang – obszary odpowiadające potylicy.

Pierwszy paliczek dużego palca odpowiada szyi. Na jego powierzchni Yin znajduje się projekcja krtani, przełyku, tarczycy, mięśni i naczyń krwionośnych szyi, części przewodu pokarmowego oraz tchawicy.

Rys.19. Punkty odpowiadające narządom szyi i klatki piersiowej na dłoniach

Na kłębie mięśniowym u podstawy kciuka dłoni i opuszku pierwszego palca stopy znajdują się projekcje narządów klatki piersiowej. Wzdłuż linii symetrii kłębu, znajduje się obszar odpowiadający tchawicy, stanowiący odcinek długości jednej trzeciej linii symetrii. Tchawica rozchodzi się na dwa główne oskrzela. Na poziomie dolnej połowy linii symetrii, lekko w lewo, znajduje się obszar odpowiadający sercu. Punkty odpowiadające płucom zajmują całą pozostałą powierzchnię projekcji klatki piersiowej. Na prawo od linii symetrii znajduje się obszar odpowiadający prawemu płucu, na lewo – obszar odpowiadający lewemu płucu (rys.19, 20).

Rys.20. Punkty odpowiadające narządom szyi i klatki piersiowej na stopach

Jama brzuszna umownie dzieli się na trzy tzw. piętra: górne, środkowe i dolne. Na górnej części dłoni i spodu stopy znajdują się punkty odpowiadające wątrobie, pęcherzykowi żółciowemu, żołądkowi, śledzionie, trzustce i dwunastnicy. W środkowej części dłoni i spodu stopy znajduje się obszar odpowiadający jelitu cienkiemu. Cześć ta na obu końcach i od góry sąsiaduje z obszarem odpowiadającym jelitu grubemu. Pośrodku dłoni i spodu stopy mieści się projekcja pępka, a w dolnych częściach dłoni i spodu stopy – projekcja narządów małej miednicy (rys.21, 22).

Rys.21. Punkty odpowiadające narządom jamy brzusznej na dłoniach
Rys.22. Obszary odpowiadające narządom jamy brzusznej na stopach

Obszar odpowiadający kręgosłupowi pokrywa się z liniami symetrii na powierzchniach Yang dłoni i stóp. Na pierwszym paliczku dużego palca znajduje się obszar odpowiadający części szyjnej kręgosłupa. Strefa odpowiadająca ośmiu górnym kręgom piersiowym znajduje się na pierwszej kości śródręcza (śródstopia). Dalej projekcja kręgosłupa jest przerwana. Zaczynając od dziewiątego kręgu piersiowego, linia kręgosłupa przebiega wzdłuż przejścia między trzecią i czwartą kością śródręcza (śródstopia) do fałdy skórnej pomiędzy trzecim i czwartym palcem. Na tym obszarze znajduje się strefa odpowiadająca czterem dolnym kręgom piersiowym (od dziewiątego do dwunastego), pięciu kręgom lędźwiowym, kości krzyżowej i kości ogonowej (rys.23, 24).

Rys.23. Obszary odpowiadające kręgosłupowi, żebrom i kościom miednicy na lewej dłoni
Rys.24. Obszary odpowiadające kręgosłupowi, żebrom i kościom miednicy na lewej stopie

W ciele człowieka, nerki i nadnercza znajdują się w okolicy lędźwiowej po obu stronach kręgosłupa, dlatego ich projekcje znajdują się na powierzchni Yang dłoni i stóp. Nad obszarami odpowiadającymi górnym biegunom nerek, lokują się obszary odpowiadające nadnerczom (rys.25).

Rys.25. Obszary odpowiadające nerkom i nadnerczom na powierzchni Yang lewej dłoni i stopy

Stawy pomiędzy drugim a trzecim paliczkiem palca odpowiadają projekcji stawu nadgarstka (palec wskazujący i mały) oraz projekcji stawu skokowego (palec serdeczny i środkowy). Stawy pomiędzy pierwszym a drugim paliczkiem palca odpowiadają stawom łokciowym i kolanowym. Natomiast staw przed pierwszym paliczkiem palca to projekcja stawu barkowego (palec wskazujący i mały) oraz stawu biodrowego (palec serdeczny i środkowy) (rys.26).

Standardowe systemy odpowiadające dłoni i stóp charakteryzują się największym podobieństwem do ciała, wysoką aktywnością funkcjonalną i są stale stymulowane w toku działalności związanej z pracą i życiem codziennym. Są one bardzo efektywne i wygodne w trakcie leczenia.

Rys.26. Strefy odpowiadające stawom na dłoni i stopie