Jak odnaleźć punkt leczniczy (bolesny)

Czynności stosowane w terapii Su Jok są bardzo proste, dostępne dla każdego i pozwalają w wielu sytuacjach na wykorzystywanie różnych środków podręcznych. Terapię Su Jok może stosować w zasadzie każdy człowiek zaznajomiony z podstawami tej metody.

Aby leczyć, musisz znaleźć bolesne punkty odpowiadające, a następnie je stymulować. Powinieneś przy tym surowo przestrzegać poszczególnych etapów ich poszukiwania.

Etap pierwszy. Musisz określić, w której z siedmiu części ciała (głowa, cztery kończyny, klatka piersiowa i brzuch) zlokalizowany jest proces patologiczny i znaleźć odpowiadający mu obszar na dłoni lub stopie.

Etap drugi. Ustaw dłonie (stopy) w pierwszej lub drugiej pozycji standardowej w zależności od tego, czy obszar choroby znajduje się poniżej czy powyżej linii przepony.

Etap trzeci. Sprawdź lokalizację danego schorzenia w odniesieniu do powierzchni Yin i Yang ciała i wybierz odpowiadający mu obszar na dłoni lub stopie.

Etap czwarty. Określ, w której połowie ciała – lewej czy prawej – znajduje się proces patologiczny. Jeżeli po lewej stronie, wówczas obszarów odpowiadających należy poszukiwać po lewej stronie względem linii symetrii dłoni lub stopy. Jeżeli po prawej stronie, to obszary odpowiadające znajdują się na prawo od linii symetrii.

Etap piąty. W momencie leczenia tułowia, obszary odpowiadające znajduje się wykorzystując do tego dodatkowe umowne linie: linię środkowoobojczykową, podpachową, linię pępka i in. (rys. 31).

Jeżeli proces patologiczny zlokalizowany jest w kończynach, wówczas jego punktu odpowiadającego poszukuje się względem stawów oraz dodatkowych linii umownych (rys. 32).

Etap szósty. Ostatecznie, bolesny punkt do stymulacji określa się przy pomocy równomiernego uciskania przy pomocy specjalnej pałeczki diagnostycznej na wszystkie punkty na danym obszarze odpowiadającym.

Punkty bolesne różnią się od pozostałych punktów ostro wyrażonym bólem w momencie mechanicznego uciskania. Taka ich właściwość wykorzystywana jest w trakcie diagnostyki i leczenia.

Rys. 31. Dodatkowe linie orientacyjne rozmieszczone na tułowiu i na dłoni
Rys. 32. Poszukiwanie punktów odpowiadających na kończynach przy pomocy dodatkowych linii

Odczuwalnemu bólowi, powstającemu w momencie trafiania pałeczką diagnostyczną w dany punkt bolesny, towarzyszy często reakcja w postaci napięcia mięśni lub niekontrolowanego odruchu.