Linie odpowiadające środkowym liniom ciała

Ciało ludzkie jest zbudowane na zasadzie dwustronnej symetrii i dzieli się na dwie połowy – prawą i lewą. Na granicy między lewą i prawą połową, wzdłuż przedniej powierzchni ciała, przechodzi przednia linia środkowa, a wzdłuż tylnej powierzchni, tylna linia środkowa ciała. Projekcje środkowych linii ciała znajdują się na liniach symetrii dłoni i stóp (rys.16).

Rys.16. Projekcja środkowych linii ciała

Na każdej dłoni i stopie znajdują się projekcje zarówno lewej, jak i prawej połowy ciała. Obszar odpowiadający prawej połowie ciała znajduje się na prawo od linii symetrii, a obszar odpowiadający lewej połowie ciała, na lewo od linii symetrii (rys.17, 18).

Rys.17. Rozmieszczenie, na dłoniach i stopach, obszarów odpowiadających lewej i prawej połowie ciała, powyżej linii przepony (pierwsza pozycja standardowa dłoni i stóp)
Rys.18. Rozmieszczenie, na dłoniach i stopach, obszarów odpowiadających prawej i lewej połowie tułowia poniżej linii przepony (druga pozycja standardowa dłoni i stóp)