Masaż SU JOK

Punkty odpowiadające można stymulować przy stosowaniu dowolnych technik masażu: ucisk przerywany, szczypanie, pocieranie, wibracja, masaż kolisty lub masaż wzdłuż linii prostej (rys. 33).

Po prawidłowo wykonanym masażu pojawia się zaczerwienienie skóry na obszarze odpowiadającym oraz towarzyszące mu uczucie ciepła.

Przy wykonywaniu masażu techniką przerywanego ucisku, uciska się z dużą siłą punkty lub obszary odpowiadające jednym lub dwoma palcami, jak i stawami palców. Masaż ten można wykonywać dwoma rękami.

Szczypanie – skórę z tkankami miękkimi chwyta się pierwszym i drugim palcem do wystąpienia zaczerwienienia. Oddziałuje się poprzez mocny ucisk. Szczypanie jest efektywne w stymulacji obszarów odpowiadających sercu, płucom.

Pocieranie – wykonuje się jednym lub dwoma palcami. Ruchy rozcierające powinny być bardzo intensywne. Szczególnie wygodne jest oddziaływanie, poprzez pocieranie, na obszary odpowiadające głowie, znajdujące się na koniuszkach palców dłoni i stóp.

Wibracja – na punkt odpowiadający oddziałuje się poprzez mocne ruchy wibracyjne palców. Częstotliwość wibracji: 160-180 uderzeń na minutę.

Masaż wzdłuż linii prostej – wykonuje się go palcami w określonym kierunku, związanym z ogniskiem zachorowania. Na przykład, przy ciężkim wdechu, masaż liniowy wykonuje się zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza drogami oddechowymi.

Masaż kolisty – wykonuje się go przy pomocy ruchów kolistych jednego lub kilku palców na obszarze odpowiadającym z częstotliwością 60-ciu obrotów na minutę. Oddziaływanie to również wykonuje się przy użyciu określonego ucisku.

Rys. 33. Techniki masażu