Miejsce projekcji przepony

Przepona dzieli tułów na klatkę piersiową i jamę brzuszną.

Na dłoni i stopie przepona ma dwie projekcje, które nazwano górną i dolną linią przepony.

Przy odnajdywaniu punktów odpowiadających narządom położonym powyżej linii przepony musisz wziąć pod uwagę górną linię przepony. Ogranicza ona na dole punkty odpowiadające klatce piersiowej.

Górna linia przepony na powierzchni Yin dłoni pokrywa się częściowo z linią życia, a na powierzchni Yang dłoni przebiega u podstawy pierwszej kości śródręcza (rys.10).

Rys.10. Górna linia przepony na dłoni

Górna linia przepony na powierzchni Yin stopy znajduje się na fałdzie skórnej, która obejmuje staw śródstopia przy dużym palcu, a na powierzchni Yang stopy leży ona u podstawy pierwszej kości śródstopia (rys.11).

Rys.11. Górna linia przepony na stopie

Punkty odpowiadające danej części ciała, położone powyżej linii przepony, najlepiej jest odnajdywać w pozycji, kiedy duży palec skierowany jest do góry, a powierzchnia Yin dłoni i stopy zwrócona jest do przodu. Jest to pierwsza pozycja standardowa dłoni i stopy (rys.12).

Rys.12. Pozycje dłoni i stóp, w których poszukuje się punktów odpowiadających danym częściom ciała, położonym powyżej linii przepony
Rys.13. Dolna linia przepony na dłoni
Rys.14. Dolne linie przepony na stopie

Dla wskazania punktów odpowiadających narządom jamy brzusznej, rolę “punktu orientacyjnego” spełnia dolna linia przepony, która ogranicza od góry narządy jamy brzusznej. Na ręce biegnie ona wzdłuż fałdy skórnej stawu promieniowo-nadgarstkowego położonej najbliżej dłoni, zarówno na powierzchni Yang, jak i na powierzchni Yin (rys.13). Rozmieszczenie obydwu projekcji linii przepony na stopie pokazuje rys.14.

Przy poszukiwaniu punktów odpowiadających kończynom oraz poszczególnym obszarom ciała, położonym poniżej linii przepony, dłonie i stopy ustawione są w drugiej pozycji standardowej. W tej pozycji wszystkie palce dłoni i stopy skierowane są w dół, a ich powierzchnie Yin zwrócone są do przodu (rys.15).

Rys.15. Pozycje dłoni i stóp, w których poszukiwane są punkty lecznicze, odpowiadające kończynom i obszarom ciała, znajdującym się poniżej linii przepony