Minisystemy odpowiadające

W standardowych systemach odpowiadających na dłoniach i stopach, dłonie i stopy mają swoje projekcje na paliczkach palców, na których znajdują się paznokcie, przy czym zawierają one kompletną matrycę informacyjną organizmu określaną minisystemem odpowiadającym (rys. 29).

Rys. 29. Położenie minisystemów odpowiadających ciału na paliczkach palców, na których znajdują się paznokcie, dłoni i stóp

Na tych paliczkach palców, na których znajdują się paznokcie, drugiego i piątego palca, oraz kciuka dłoni i dużego palca stóp znajdują się minisystemy odpowiadające, naśladujące swoją formą standardowy system odpowiadający dłoni; na tych paliczkach palców, na których znajdują się paznokcie, trzeciego i czwartego palca dłoni i stóp znajdują się minisystemy odpowiadające, naśladujące standardowy system odpowiadający stopy (rys. 30).

W trakcie leczenia przy pomocy minisystemów musisz pamiętać o zasadach rozmieszczenia poszczególnych projekcji części ciała i narządów w standardowych systemach odpowiadających dłoni i stóp. Stosowanie miniaturowych systemów odpowiadających, położonych na paliczkach palców, na których znajdują się paznokcie, pozwala uzyskiwać bardzo dobre rezultaty w leczeniu.

Rys. 30. Minisystem odpowiadający