Obszary odpowiadające YIN i YANG na powierzchni ciała

Zgodnie ze starożytnymi chińskimi wyobrażeniami, powierzchnia ciała jest dokładnie podzielona na obszary Yin i Yang. Człowiek pochylając się ma powierzchnię Yin skierowaną do wewnątrz, a powierzchnię Yang skierowaną na zewnątrz (rys. 7).

Rys.7. Granice Yin-Yang ciała, dłoni i stopy

Jeżeli zaciśniesz rękę w pięść, to wewnętrzna powierzchnia dłoni znajdzie się wewnątrz (Yin), a zewnętrzna powierzchnia dłoni będzie na wierzchu (Yang).

W standardowych systemach odpowiadających powierzchnia ciała Yang ma swoją projekcję na zewnętrznych powierzchniach dłoni i stóp, a powierzchnia ciała Yin – jest to wewnętrzna powierzchnia dłoni oraz powierzchnia spodu stopy (rys.8).

Rys.8. Projekcje powierzchni ciała Yin i Yang na dłoni i stopie

Ciało ma swoją projekcję na dłoni i stopie w pozycji standardowej, w postawie stojącej z opuszczonymi w dół rękoma. Ręce i nogi są zwrócone przy tym na zewnątrz, a dłonie i stopy skierowane są do przodu. W takiej pozycji cała powierzchnia ciała Yin zwrócona jest do przodu, a cała powierzchnia Yang – do tyłu.