Pałeczki zakończone wałeczkiem

Pałeczki zakończone wałeczkiem również stosowane są do jednoczesnej stymulacji dużej ilości punktów odpowiadających. Zasada ich działania jest analogiczna do zasady działania pierścienia elastycznego. Stymulacja taką pałeczką odbywa się do czasu wystąpienia uczucia ciepła i zaczerwienienia skóry na obszarze odpowiadającym (rys. 37).

Rys. 37. Pałeczki zakończone wałeczkiem

Jeżeli stosowany masaż punktu (obszaru) odpowiadającego spowodował poprawę stanu pacjenta, można zacząć stymulować go w inny sposób, używając aplikatorów powierzchniowych, ogrzewając moksą, itd.