Systemy “OWADA”

Na każdym z palców dłoni i stóp znajduje się jeszcze jeden standardowy system odpowiadający. Nazywa się go systemem “owada”. W systemach “owada” paliczki, na których znajdują się paznokcie, odpowiadają głowie, paliczki środkowe – klatce piersiowej, a paliczki, przylegające do dłoni (stopy) – brzuchowi. Fałdy skórne w okolicy stawów palców stanowią granice między częściami ciała. Fałda skórna trzeciego stawu odpowiada szyi, fałda skórna drugiego stawu – przeponie, a w okolicy fałdy skórnej u podstawy palca znajduje się obszar odpowiadający dnu miednicy małej.

Na bocznych powierzchniach palców znajdują się projekcje kończyny w pozycji zgiętej. Obszary odpowiadające rękom znajdują się na środkowych paliczkach palców. Projekcje nóg znajdują się na przylegających do dłoni (stopy) paliczkach.

Przy odnajdywaniu punktów odpowiadających, w systemach “owada” powinieneś podnieść palce do góry, a ich powierzchnia Yin musi być zwrócona do przodu. Na powierzchnię Yin palców jest projektowana powierzchnia Yin ciała. Na powierzchni Yang palców znajdują się obszary odpowiadające powierzchni Yang ciała (rys.28).

Rys.28. Systemy “owada” na palcach lewej dłoni i lewej stopy

Logiczne usytuowanie obszarów odpowiadających głowie, klatce piersiowej i brzuchowi oraz obecność na palcach wyraźnych punktów orientacyjnych dla poszukiwania punktów leczniczych, pozwala nawet początkującym z powodzeniem stosować takie systemy lecznicze.