Wstęp

Ciało człowieka przenika sieć systemów zależności, dzięki którym wszystkie części ciała są powiązane ze sobą i współdziałają. Systemy te podtrzymują nasze życie, okazując stymulujący wpływ na każdą uszkodzoną część lub obszar naszego ciała.

Jeżeli będziesz wiedział, jak zbudowany jest wybrany system współzależności, to nawet prosta stymulacja precyzyjnie znalezionego punktu wystarczy, aby otrzymać zauważalny efekt leczniczy. Dłonie i stopy w swoim rozwoju idealnie spełniają zasadę podobieństwa. Ich podobieństwo do ciała jest na tyle oczywiste, że każdy człowiek może je łatwo zauważyć i zrozumieć. A zrozumiawszy to, można zacząć je natychmiast wykorzystywać jako środek samopomocy i podtrzymania zdrowia, nawet przy nieznajomości specjalnych praktyk medycznych.

Poznanie systemów współzależności – systemów odpowiadających dłoniom i stopom – to szansa na pomoc dla siebie i swoim bliskim. Nasze dłonie i stopy to niejako podarowane nam przez przyrodę “przychodnie zdrowia”. Wyobraź sobie, jaka to wygoda! Przy pierwszych symptomach choroby wszystko, co musisz zrobić, to odwiedzić jedną z naszych niezwykłych „przychodni zdrowia” i pomóc sobie.