Życiodajne ciepło

Ogrzewanie punktów odpowiadających jest jednym z najlepszych sposobów leczenia różnego rodzaju bólu, przy ogólnym osłabieniu organizmu, w stanach przewlekłych oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Do ogrzewania najczęściej wykorzystywane są specjalne piołunowe pałeczki różnej wielkości – cygara i minimoksy. Proces ogrzewania powinieneś kontynuować do momentu pojawienia się stałego, głębokiego uczucia ciepła w punkcie lub na obszarze odpowiadającym.

Cygara piołunowe są wygodne do ogrzewania obszarów odpowiadających w standardowych systemach dłoni i stóp, bowiem pozwalają one na jednoczesne ogrzanie większej ilości punktów odpowiadających. W tym celu tlący się koniec cygara trzymaj na wysokości około 1,5-2 cm od skóry i następnie na przemian zbliżając się i oddalając od punktu, ogrzewaj go do uzyskania uczucia głębokiego ciepła (efekt tzw. dziobania). Możesz również zapalonym końcem cygara wykonywać tzw. ruchy “prasowania” na całym obszarze odpowiadającym (rys. 49).

Minimoksy to piołunowe rureczki o średnicy 3 mm i długości 7 mm. Minimoksa mocowana jest na specjalnej podstawce, tlącym się końcem do góry (rys. 50).

Rys. 49. Ogrzewanie obszarów odpowiadających piołunowym cygarem: A – sposób tzw. prasowania; B – sposób tzw. dziobania
Rys. 50. Stymulacja punktów odpowiadających żołądkowi i pępkowi minimoksami
Rys. 51. Ogrzewanie punktów odpowiadających mikromoksami

Wybór ilości moks, przy pomocy których ogrzewany jest każdy z punktów, zależy od indywidualnego podejścia oraz od rodzaju uszkodzeń lub zachorowań. Ważne jest, abyś pamiętał, że proces ogrzewania powinien być kontynuowany do momentu pojawienia się wyraźnego ciepła w punkcie odpowiadającym.